Vector-i ontwerpt samen met ecoloog Jan Doevendans het winnende ontwerp voor de flora- en faunatoren in Krewerd. De komende jaren worden alle gebouwen in het dorp versterkt en verbouwd als gevolg van aardbevingsschade. Ons voorstel en dringend advies is om de huisvesting van de flora en fauna tijdens en na de versterking/verbouwing per woning op te lossen. De nieuwe flora- en faunatoren versterkt de huidige biodiversiteit door plek te beiden voor overwinterende vleermuizen, zwaluwen, insecten, amfibieën en verschillende bloemen en planten. 

 

Krewerd heeft al een mooie toren waarin uilen, zwaluwen en vleermuizen leven, ons ontwerp richt zich daarom op de aarde in plaats van de hemel. De heuvel over het gebouw doet denken aan de oude wierden en de vorm van de ingang en de uitkijk aan de gemetselde waterbouwkundige werken in de omgeving; robuust en licht glooiend. 

Door een combinatie van klei en hergebruikte houten balken en bakstenen (bathar) maken we een aardbevingsbestendig gebouw met een poreuze gevel waar insecten, amfibieën en zwaluwen in kunnen leven. De sleuven in de muren zijn een ideale plek voor vleermuizen. De bouwmethode is eenvoudig daardoor kan het gebouw door de bewoners zelf worden gebouwd. 

1e prijs ontwerpprijsvraag
i.s.w.m. ecoloog Jan Doevendans
locatie: Krewerd
huisvesting voor flora en fauna

ingepast in het landschap

versterking van de bestaande biodiversiteit

een kathedraal voor vleermuizen

een nieuwe wierde

voor mens en dier