Het tweede deel van onze projecten in Lauwersoog met het thema 'Ode aan het gemaakte land'. Pal aan onze Noordkust op het grensvlak van zoet en zout, meer en zee, Friesland en Groningen en op de route naar Schiermonnikoog staat dit nieuwe baken van Lauwersoog. Een baken in de serie van bakens die de scheepvaart al van oudsher gebruikt om zich te oriënteren op het water aan de hand van punten op het land. 

Onze twee bouwwerken voor dit project zijn een ode aan dit door mensen gemaakte stukje Nederland. De hoogtepunten op de dijk adresseren de dreiging van de steigende zeespiegel en de noodzakelijke verhoging van onze dijken in de toekomst.

 


Ode aan gemaakte land II
Uitkijkpunt tussen zee en meer
De kunst van dijkverhoging
Lauwersoog
Samenwerking met Lambert Kamps

Baken voor Lauwersoog

Dit uitkijkinstrument in de vorm van een driepoot of statief staat op het punt waar drie richtingen belangrijk zijn voor het verhaal van deze haven. De richting naar de Groningse haven Zoutkamp, naar de Friese haven Oostmahorn en de richting naar de haven van Schiermonnikoog. Bij de bouw van Lauwersoog als nieuwe zeehaven en zeesluis werden twee zeesluizen vervangen. De sluizen van Zoutkamp en van Dokkumer Nieuwe Zijlen/Oostmahorn. Dit kunstwerk symboliseert deze plek als nieuw kruispunt van deze richtingen. De richting van Schiermonnikoog staat voor blik naar de toekomst (de zee of het eiland). De twee kijkers richting het meer symboliseren de terugblik naar Oostmahorn en Zoutkamp. De ingebouwde optiek van kijkers en spiegels levert een analoog beeld op voor de kijkers op het plein. Vanaf hier biedt het kunstwerk een bijzondere blik op Nationaal Park Lauwersmeer en het Werelderfgoed de Waddenzee.

Fotografie Harry Cock.

Kijken naar meer en zee

Presentatie