Vector-i
gaat circulair!

Vector-i heeft het Manifest Circulaire Architectuur van de Branchevereniging Nederlandse Architectenbureaus (BNA) ondertekend. Hiermee onderschrijft Vector-i de vijf ontwerpprincipes van het manifest en de ambitie dat de gebouwde omgeving 2050 in Nederland volledig circulair is.

Vector-i wil een bijdrage leveren aan de omslag in denken rondom de grondstoffenschaarste en klimaatverandering. Bij het demontabel ontwerpen van een gebouw houden we rekening met de verschillende levensduur van elk onderdeel en zorgen we ervoor dat bepaalde delen onafhankelijk van elkaar vervangbaar zijn. Als regisseur van het bouwproces proberen wij opdrachtgevers en andere betrokken partijen mee te krijgen in deze circulaire aanpak en bieden wij waar mogelijk circulaire alternatieven. Wat betreft energiebezuiniging streven wij naar korte kringlopen met een laag verbruik. Staal kan altijd omgesmolten worden, maar hergebruik van oorspronkelijke componenten heeft de voorkeur. Voor producten als beton, geïsoleerd glas en verlijmde producten is nog geen circulair alternatief, maar wij zijn gedreven om deze ontwikkeling te versnellen vanuit onze rol als architect.

De vijf ontwerpprincipes:

1. het startpunt voor circulaire architectuur is een circulair business model;
2. de natuur is is een inspiratiebron en schoolvoorbeeld van circulariteit;
3. een bouwwerk is aanpasbaar en flexibel gedurende zijn leven;
4. een bouwwerk inclusief zijn componenten is eenvoudig te (de)monteren en te construeren;
5. bouwmaterialen zijn kwalitatief hoogwaardig, niet toxisch en eenvoudig herbruikbaar.

TE
AM

Team

The making of architecture

Ben van der Meer

Architect MArch

In 2015 heeft Ben Vector-i opgericht. Daarvoor werkte hij tussen 1999 en 2015 bij Bonnema Architecten (6 jaar) en De Zwarte Hond (10 jaar). Hij is onder andere betrokken geweest bij het ontwerp van het hoofdkantoor van de Politie Amsterdam Amstelland, studentenhuisvesting Vindicat aan de Grote Markt in Groningen, de interieurverbouwing van Theater de Machinefabriek voor het Noord Nederlands Toneel, uitbreiding kantoorgebouw Astron te Dwingeloo en bij het winnend competitieontwerp van het nieuwe station van Assen. De projecten Nieuwe Markt Zuidzijde en De Vleugel zijn de eerste projecten die Ben vanuit Vector-i heeft ontworpen.  Ben is als docent verbonden aan de Academie van Bouwkunst, de Hanze Hogeschool Groningen en aan de IMC Weekendschool.

Henri van hoeve

Architect MSc

Henri is sinds 2017 partner architect bij Vector-i. Daarvoor heeft hij tussen 2006 en 2013 gewerkt bij Ai Wei Wei’s studio, ZAO standardarchitecture en was hij mede-oprichter van het in Beijing gevestigde bureau PD+HVH (nu NAO). Tussen 2013 en 2017 heeft hij in Nederland gewerkt bij De Zwarte Hond en Onix. Hij is betrokken geweest bij de verbouw van Stadhuis Assen, de interieurverbouwing van Theater de Machinefabriek voor het Noord Nederlands Toneel, Tang Contemporary Art Gallery in Beijing, Ordos 100 in Binnen-Mongolië en HangZhou Business Club. 

Henri is als docent verbonden aan de de Academie van Bouwkunst in Groningen, de Hanze Hogeschool Groningen en de IMC weekendschool.

Allart Vogelzang

ARCHITECT MARCH

Allart is sinds mei 2018 partner architect bij Vector-i. Hij heeft daarvoor ruim twintig jaar (1996-2018) gewerkt bij Onix en heeft daar gewerkt aan projecten op alle denkbare schaalniveaus. Hij is onder andere betrokken geweest bij diverse projecten in de stad Groningen, het appartementengebouw aan Willem Wilminkplein in Enschede, Centrum Natuur- en Milieu Educatie in Amersfoort, de voetgangersbrug over het spoor in Dieren en de Michaëlschool in Leeuwarden. Daarnaast heeft hij gewerkt aan diverse particuliere woonhuizen en verschillende opgaven in het landelijke gebied en met agrarisch cultureel erfgoed. Allart is als docent verbonden aan de Academie van Bouwkunst Groningen. Daarnaast is hij lid van de provinciale welstandscommissie van Libau. 

 

Sanne Dijkstra

Bouwkundig tekenaar / assistent ontwerper

Sanne is vanaf 2019 onderdeel van ons team. Hij werkt onder andere aan verschillende woningbouwprojecten en de school in Engelbert. Sanne heeft bouwkunde gestudeerd aan de Hanze Hogeschool in Groningen. Hij studeert nu aan de Academie van Bouwkunst in Groningen. Voor zijn afstudeerproject richt hij zich op de relatie tussen mens, natuur en architectuur op het platteland van Groningen. Hij heeft ruime ervaring opgedaan als bouwkundige en ontwerper bij diverse bureaus in Groningen en Drenthe.

Max Tala Nossin

ARCHITECT MSC

Max is sinds de oprichting van vector-i betrokken bij het bureau. Hij werkte al mee aan ons eerste project Vapiano. Sinds 2020 is hij als architect werkzaam bij het vector-i en werkt hij aan een verscheidenheid van projecten variërend van woningbouw tot renovatie en onderzoek.

Max heeft bouwkunde gestudeerd aan de Hogeschool van Utrecht en vervolgens aan de Academie van Bouwkunst in Rotterdam. Voor vector-i werkte hij bij Suppose Design Office in Japan aan de ontwerpen van bijzondere woningen, liep stage bij DeZwarteHond en werkte als architect/student bij Powerhouse Company aan projecten als Station Assen en Merckt te Groningen.